naglowek_ptum2015_ver2014.PNG

Organizatorzy

 

Organizacja Naukowa Forum

Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu

 

Organizator Forum - Biuro Organizacyjne

Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

Skolamed_dane_adresowe_jboxcms_Monika.JPG

Komitet Naukowy

Przewodnicząca
Prof. Barbara Książkiewicz

Członkowie
Prof. Jacek Manitius
Prof. Roman Mazur
Prof. Przemysław Nowacki
Prof. Walenty M. Nyka
Prof. Danuta Ryglewicz
Dr med. Andrzej Adamowicz
Dr med. Rafał Donderski
Dr med. Mariusz Flisiński
Dr hab. Grzegorz  Kozera
Dr med. Ignacy Lubiński
Dr hab. Zbigniew Serafin
Dr med. Piotr Sobolewski
Dr hab. Paweł Stróżecki
Dr med. Joanna Wojczal

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Dr med. Piotr Sobolewski

Sandomierski Ośrodek Neurologii z Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu